De weg naar de toekomst
Voor info: 058 31 59 93

Waarom VLD

Open VLD wil een partij zijn voor alle Veurnaars die onze stad een warm hart toedragen en de toekomst belangrijk vinden.

Heel belangrijk is dat we onze stad terug het elan geven dat zij verdient.
En van om het even wie een goed voorstel komt, indien Veurne er beter van wordt staan wij er voor open.

Open VLD wil een antwoord bieden op de negatieve spiraal waar Veurne in zit en die terug ombuigen.  Er werden tot nog toe te weinig of zelfs geen maatregelen genomen tegen de leegloop van onze stad, de jeugd die verdwijnt, betaalbare bouwgronden, winkels die verdwijnen, werkgelegenheid voor Veurnaars…
Wij zijn voorstander van een Sportpark, een fuifzaal, een uitvoeringszaal enz. maar de prijs die Veurne daarvoor moet betalen is voor ons veel te hoog.  Buurgemeenten realiseren dergelijke projecten voor een fractie van de prijs wat toelaat dat er ook nog financiële middelen zijn om te investeren in andere projecten (economie, woningen, werkgelegenheid…)

Onze visie is het om Veurne te besturen met gezond verstand, zoals een goede huisvader en moeder dit doen in hun gezin.   Geld uitgeven is gemakkelijk, verstandig beleid vereist wat meer denkwerk!

Open VLD is de WEG naar de toekomst!