De weg naar de toekomst
Voor info: 058 31 59 93

Jeugd

Niet minder dan 7 jeugdige kandidaten staan klaar voor jullie!De jeugd is zeer belangrijk, ze is de kweekvijver voor de toekomst van Veurne. Wij willen de jeugd meer mogelijkheden en kansen bieden in Veurne. Het is vijf OVER twaalf, tijd voor ACTIE!

Hoe willen we dit realiseren?

Vrije tijd is van primair belang voor onze jeugd. Hierbij denken wij aan een welwerkend jeugdhuis voor ELKE jongere en ELKE jeugdvereniging in het stadscentrum. Dit nieuwe jeugdhuis moet een stimulans zijn om de bestaande jeugdactiviteiten verder uit te bouwen. Ook de toegankelijkheid ervan, samen met andere faciliteiten zoals het sportpark, zwembad en diverse activiteiten voor onze jongeren, moet gewaarborgd blijven. Dit kan door de optimalisatie van het openbaar vervoer en de fietspaden. We denken daarbij aan een bus met vaste uren die ook onze jeugd in de deelgemeenten naar het centrum kan brengen. Ook tijdens de late uurtjes in het weekend moet dit mogelijk zijn.

Niet enkel vrije tijd maar ook scholing is belangrijk voor de jeugd. Lager en secundair onderwijs zijn reeds goed uitgebouwd in onze stad. Maar we mogen een opportuniteit niet uit de weg gaan en moeten denken aan de verdere loopbaan van onze studenten. Hogere studies zijn immers van erg groot belang vandaag de dag. Daarom willen wij een campus voor hoger onderwijs inrichten in Veurne, gespecialiseerd in de huidige activiteiten van het Veurnse industriepark (zoals de voedingsindustrie, KMO management, metaalbewerking,…) en andere Veurnse diensten (gerechtshof, ziekenhuis, scholen en andere publieke diensten). Zo kunnen we ook de braindrain tegengaan.

Hierbij aansluitend moeten we actief hoogtechnologische bedrijven, headquarters en andere kantoren aantrekken. De ruimte is er in onze Westhoeksteden, waarom ze niet optimaal gebruiken zoals andere steden dit doen? Dit komt de werkgelegenheid voor hooggeschoolden ten goede in onze eigen streek.

Betaalbaar wonen in VeurneAanvullend hierop dient er een actief woonbeleid gevoerd te worden. Dringende ontwikkeling van de suikersite in samenwerking met de provincie staat voorop. Maar ook verdere uitbreidingsgebieden moeten al gepland worden. Er moet immers voor elk beleid een VISIE vooropgesteld worden. Dit wil zeggen TOEKOMSTGERICHT denken! Dit kan leiden tot meer mogelijkheden voor betaalbaar wonen wat ten gunste komt voor onze jonge gezinnen.