De weg naar de toekomst
Voor info: 058 31 59 93

Deelgemeenten

Veurne, Booitshoeke, Avekapelle, Zoutenaaie, Eggewaartskapelle, Steenkerke, Bulskamp, Wulveringem, Vinkem, Houtem, De MoerenZo is het nu: Onze deelgemeenten maken, één voor één, deel uit van Veurne en dat wordt weleens vergeten, hun eigenheid van voor 1971 is al lang onder het stof beland.

De bewonersplatformen (vroegere dorpsraden) worden stiefmoederlijk behandeld, hun inspraak wordt meestal aanzien als bemoeienissen, echter dienen ze als volwaardige gesprekspartners beschouwd te worden.

Er is in bepaalde dorpen een dorpskernhernieuwing gepland, akkoord, maar deze komt er enkel en alleen omwille van de verplichting om de rioleringen aan te pakken.

Dit willen wij: het is onze visie dat de deelgemeenten dichter bij Veurne moeten gebracht worden, dit door onder meer optimalisering van het openbaar vervoer en veilige fietspaden.

Er moet tevens een actief en positief toekomstbeleid gevoerd worden.  Door het creëren van woonuitbreidingsgebieden en ondersteuning van de lokale verenigingen wordt verse zuurstof binnen de dorpen gebracht.

De ouderen wonen liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis, dit willen wij aanmoedigen en ondersteunen.

Meteen willen wij een leefbaarder omgeving creëren door accenten te leggen op verkeersveiligheid, veilige wegen, meer groen, veilige wijkspeelpleinen.

Geef de Veurnse DEELgemeenten terug een toekomst !