De weg naar de toekomst
Voor info: 058 31 59 93

Economie

De herkenbare binnenstad van VeurneVeurnse binnenstad

Het is algemeen geweten in Veurne dat de middenstand het niet gemakkelijk heeft. Een levend voorbeeld hiervan is de leegstand in de Zuidstraat. Maar hoe willen wij dit aanpakken?

· Vooreerst willen we meer shoppers voor niet dagelijkse artikelen (zoals kledij, decoratie,…) aantrekken in de Veurnse binnenstad. Hiervoor hebben we zogenaamde ‘trekkers’ nodig. Hieronder verstaan we de grote ketens die bij het grootste deel van de Belgische bevolking bekend zijn. Voorbeelden hiervan zijn HEMA, Veritas, Bel&Bo,… Wanneer we vanuit Open VLD Veurne rondvragen bij deze ketens waarom men zich niet in Veurne vestigt komt er telkens één antwoord terug: geen gepaste locatie in de binnenstad. Veurne komt dus wel degelijk in aanmerking om zo’n winkels aan te trekken. Men wil vooral een voldoende groot winkeloppervlak en voldoende parkeergelegenheid.

· Wanneer men actief de verschillende winkelketens benadert staan deze open om een winkel te huisvesten in Veurne. Wanneer er enkele ketens bijkomen zal dit ook een extra koopstroom met zich teweegbrengen in de Veurnse binnenstad waar ook de bestaande winkels van zullen profiteren. Maar eerst moeten er dus geschikte panden zijn. Daarom stelt Open VLD Veurne voor om bij de toekomstige herlokalisatie van het zwembad op het Sint-Denisplein de vrijgekomen gronden te herbestemmen als commercieel centrum in de binnenstad. Hierdoor zou er een creatie van zeker 2000m² extra winkeloppervlakte kunnen ontstaan. Het citymarketingplan voorziet immers in een uitbreiding van de winkeloppervlakte voor niet-dagelijkse artikelen van ongeveer 2500m² tegen 2020. Dit past dus binnen deze planningscontext. Het voordeel hiervan is dat men deze oppervlakte kan invullen en ontwikkelen naargelang de vraag van mogelijke nieuwe winkels. Wanneer men zo’n commercieel centrum zou inplanten aan het Sint-Denisplein, zou dit een extra stimulans kunnen zijn voor de heropleving van de Zuidstraat. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een kans kan zijn voor Veurne die toch minstens onderzocht moet worden.

Shoppen in VeurneWanneer we verder denken bij de idee om een commercieel centrum in de Veurnse binnenstad te planten, zou men op die site een ondergrondse parking kunnen voorzien waardoor de bijkomende parkeerdruk verlicht kan worden. Ook op andere plaatsen in de buurt van de binnenstad moet gezocht worden naar extra parkeermogelijkheden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een uitbreiding van de geplande randparking op de Vaubansite.

· Ook willen we de Veurnse handelaars en het Veurns handelscentrum als één blok naar buiten laten komen. De Veurnse winkelstraten mogen elkaar niet beconcurreren. Men moet samen de handen in elkaar slaan om als één mooi en gevarieerd koopcentrum de concurrentie aan te kunnen gaan met onze buurgemeenten. Het klinkt misschien wel cliché maar het is hier zeker op z’n plaats: “samen sterk!”. De huidige versnippering van handelaarsbonden en een middenstandsplatform werkt niet. Deze zouden hervormd moeten worden tot één werkbaar geheel. Er moet prioriteit gegeven worden om ons winkelcentrum te laten floreren als weleer!

· De stad Veurne zou meer actief de handelaars moeten ondersteunen. Dit kan een taak zijn voor de ambtenaar lokale economie. De stad moet er zijn voor haar handelaars en deze waar nodig bijstaan. Tot op vandaag gebeurt dit veel te weinig. Dit moet zeker een aandachtspunt zijn naar de toekomst toe!

· Daarnaast zijn er ook heel wat kleine inspanningen die mooie resultaten zouden kunnen opleveren. Waarom niet in het centrum gebruik maken van lokale wegwijzers? Niet enkel voor de winkelstraten maar ook voor zaken zoals monumenten en andere bezienswaardigheden. Toeristen die Veurne niet kennen weten vaak niet dat er naast de Grote Markt, de Ooststraat en de kerken nog andere plekken zijn die de moeite waard zijn. Ook de winkels en horeca in de Zuid- en Noordstraat zouden zo vaker bezocht worden. Geef de toeristen een klein duwtje via een simpele wegwijzer, en ze vinden hun weg wel!

Veurnse rand

Met Open VLD Veurne zijn we ervan overtuigd dat zoveel mogelijk winkels zich in het centrum moeten bevinden. Uiteraard is dit niet altijd mogelijk. Wanneer bijvoorbeeld Delhaize een vestiging wil openen in Veurne moeten we ervan uitgaan dat deze het best gesitueerd kan worden in de Veurnse rand. Wij van Open VLD Veurne verwelkomen zo’n spelers in de stadsrand aangezien deze werkgelegenheid creëren, en geen concurrentie vormen voor de kleine kruidenierszaken in het centrum. Supermarkten beconcurreren immers enkel andere supermarkten zoals Colruyt en Aldi in Veurne. Dit komt ten goede aan de consument.

Industriegebied VeurneIndustrie in Veurne

De industrieterreinen in Veurne zijn een absolute troef voor onze stad. Ze liggen aan de basis van een groot deel van de werkgelegenheid voor zowel onze stad als de ruimere regio. We moeten blijven investeren om onze industrie duurzaam te laten groeien en te ontwikkelen.

· Er moet een betere signalisatie en afbakening komen van de industriegebieden en haar bedrijven.

· Er zou een ruimte moeten ingericht worden waar truckchauffeurs kunnen parkeren om uit te rusten, te overnachten, zich te wassen,… in de buurt van de industriegebieden en de E40. Dit met het oog op de veiligheid voor zowel de truckers als de Veurnse bevolking.

· Het bestaande bedrijventerreinen-management moet nog beter ondersteund worden vanuit de stad.

· Er zou ruimte gecreëerd moeten worden voor de inplanting van hoogtechnologische en kantoorgerichte bedrijven. Deze bieden immers meer werkgelegenheid voor hooggeschoolden (waarvan er nu te weinig aanbod is in de streek) en zetten onze stad als industrieel centrum meer op de kaart. We moeten gebruik maken van onze uitstekende ligging aan de E40, en op slechts een 50tal km van Calais.