De weg naar de toekomst
Voor info: 058 31 59 93

Inspraak

Open VLD gelooft in een beleidsprogramma dat door de bevolking gedragen wordt, dit door inspraak toe te laten vanaf de eerste planopmaak.

Het is algemeen geweten dat we nooit iedereen kunnen tevredenstellen. Maar als bestuur kan men er wel voor zorgen dat de burger gehoord wordt en dat inspraak en advies ingewonnen worden vooraleer een definitieve beslissing genomen wordt. De inwoners van Veurne moeten volgens ons dus de gelegenheid krijgen om ten allen tijde hun meningen en wensen kenbaar te maken, ook buiten de verkiezingsperiode! VIA wil dit realiseren met het volgende:

  1. Maandelijks zou in elke wijk een bewonersvergadering (in samenhang met het bewonersplatvorm) plaatsvinden waarin het bestuur de beleidsideeën voorstelt en wel degelijk rekening houdt met de perceptie en de voorstellen van de wijkbewoners.
  2. Een online meldingspunt waar men als inwoner er terecht kan voor alle mogelijke suggesties, vragen en klachten, zodat de stadsdiensten het nodige kunnen doen.
  3. Het gemeentebestuur is nooit alwetend! Adviesraden (jeugdraad, sportraad, cultuurraad, middenstandsraad, seniorenraad, milieuraad) moeten worden ondersteund in hun functie, aangezien deze het beleid kunnen verbeteren, mede door beleidsadvies te geven over relevante thema’s.
  4. Bovenop de algemene dienstverlening, willen wij een uitgewerkt en uitgebreid digitaal loket voorzien, waar o.a. bestuursdocumenten ter beschikking worden gesteld. Zo kunnen de inwoners op een vlotte manier relevante informatie en documenten vinden, aanvragen en ontvangen.
  5. Er is ook vraag naar het live uitzenden van de gemeenteraadszittingen via de gemeentelijke website. Vervolgens, door de mogelijkheid om de opnames te bekijken van de voorbije gemeenteraadszittingen, krijgt iedere inwoner op die manier meer kansen om de stand van zaken in zijn gemeente te weten te komen.

PS: Andere ideeën zijn meer dan welkom!