De weg naar de toekomst
Voor info: 058 31 59 93

Landbouw

Véronique Becue - Hubrecht, 4e plaats, speciaal voor de landbouw!Open VLD Veurne wil de landbouwers helpen met de huidige regelgeving en de struikelblokken waarmee ze worden geconfronteerd.
De landbouwer is onzeker over de subsidies en moet hierin gesteund worden.

  

Een manier om de leefbaarheid te verhogen is instappen in landbouwverbreding. Projecten zoals zorgboerderijen, kinderboerderijen, landbouweducatie moeten aangemoedigd en ondersteund worden. Vooral voor kleinere sites biedt dit heel veel mogelijkheden op lange termijn.

Via een verstandig plattelandsbeleid moet het mogelijk zijn om de landbouwwegen en bermbeheer onder de aandacht te brengen.
Goed onderhouden wegen zijn onontbeerlijk voor zowel de landbouwer als de andere gebruikers van deze idyllische straatjes. De doorgang van dorpskernen en de toegankelijkheid van akkers zijn eveneens aandachtspunten.

image

Wij pleiten voor een overkoepelend platform bestuurd door het stadsbestuur om de landbouwers te ondersteunen en in te lichten over de vele projecten en initiatieven van bijvoorbeeld Inagro, Regionaal Landschap Yzer en Polder enz.

Wat te denken over een lokale landbouwmarkt waar de agrariër via zelfvermarkting zijn bedrijfseigen hoeveproducten wekelijks aan de man kan brengen.

De onlangs ingevoerde bedrijfsbelasting moet dringend weer afgevoerd worden. Deze belasting komt de landbouwer, die het al heel moeilijk heeft, absoluut niet ten goede.

De jonge landbouwers die het familiaal bedrijf willen overnemen, verdienen veel steun van het beleid. Heel belangrijk is een open dialoog tussen beleid en landbouwer om te zoeken naar een grondige en toekomstgerichte oplossing voor het familiaal bedrijf.

Samen ruimte maken !

Niet minder!… Wel anders !