De weg naar de toekomst
Voor info: 058 31 59 93

Mobiliteit

Hoewel Veurne een “kleine” stad is, is de mobiliteit in verhouding een “groot” probleem.

’s Morgens, ’s middags, ’s avonds, marktdag … Alle toegangswegen naar het centrum zitten propvol met verkeer naar of van school, naar of van het werk, en wie het nog ziet zitten… om inkopen te doen in het centrum, de bank of andere diensten bezoeken enz.

Het is historisch gegroeid, maar onze smalle straten in de binnenstad kunnen het hedendaagse verkeer op sommige momenten gewoon niet meer aan.  Daarbij ontbreekt het aan de nodige parkeergelegenheid overdag, met het plaatselijk rondrijden op zoek naar een vrij plaatsje als gevolg.  Dat zorgt ontegensprekelijk voor nog meer verkeersdrukte.

Blauwe zone en betalend parkeren is wel één maatregel als oplossing, maar veel efficiënter zou een stadsparking zijn, dicht bij het centrum.  Bijvoorbeeld het oude kerkhof zou een schitterende parkeerlocatie zijn in de toekomst.

Heel belangrijk zijn de belemmeringen door de vrachtwagens die meestal midden de straat hun goederen moeten lossen door gebrek aan laad en los plaatsen.  Als er een los- en laad-zone is wordt deze meestal ingenomen worden door auto’s waarvan hun chauffeurs, moe van het zoeken naar een parkeerplaats, deze plaatsen verkiezen op hoop van zege niet te worden beboet door de politie… (wat meestal lukt wegens te weinig controle).

Fietsers, schoolgaande jeugd, fietstoerisme…  In de binnenstad gebeurt dat op eigen risico want een beschermend of aangeduid fietspad ontbreekt in de binnenstad.
De rotonde op het Zevensterre plein is dikwijls één en al chaos voor de vele tweewielers die gebruik maken van het fietspuntnet.  Dit gaat uiteraard gepaard met alle problemen van dien voor de automobilist.
Pijlaanduidingen op de grond zouden hier veel meer klaarheid kunnen brengen voor fietsers komend van de Markt en uit de Oude Vestingstraat.

Deze punten willen wij allemaal in kaart brengen en hiervoor een gedegen oplossing aanreiken.

Een greep hieruit:

  • De kleine ring inrichten als eenrichtingsverkeer met daaraan het verwerken van de aansluitende invalstraten naar het centrum in “lussen”, weerkerend naar de ring.
    Het aantal parkeergelegenheden kan fors toenemen wanneer op de bredere lanen van de ring het schuin (zoals bij het Bisschoppelijk College) kan worden aangelegd.
  • Een fietsbrug plaatsen over de vaart, ter hoogte van de Voetbalstraat om de schoolgaande jeugd veilig in Veurne en naar het sportpark te loodsen.
  • Fietspaden in gekleurde banen aanbrengen, zeker op de straten die leiden naar de scholen.
  • In samenspraak met de handelaars en ondernemingen: het lossen en laden op strikte uurregeling en de voorziene laadplaatsen doen respecteren door politioneel toezicht, mits een goede aanduiding met passende verkeerstekens.
  • Duidelijke signalisatie, naar de ring toe met het bord: “alle richtingen”.
  • Parking voorzien buiten de kleine ring met gemakkelijke shuttleverbindingen op de drukste momenten.
  • Aanbrengen van ronde punten of verkeerslichten op gevaarlijke kruispunten (Vaartstraat-Zuidburgweg) en (Noordstraat – Oude Vestingstraat).
  • Snelheidssignalisatie op de grote invalswegen (Brugsesteenweg, iepersesteenweg, Pannestraat)