De weg naar de toekomst
Voor info: 058 31 59 93

Parkeren

Veurne heeft nood aan een deftig parkeerplan met een toekomstvisie!

De Vlaming gaat sinds meer dan 20 jaar met de wagen naar het toilet en dit probleem groeit alleen maar aan. Wij zien evenwel niet in hoe we op korte termijn een mentaliteitswijziging kunnen doorvoeren. We weten wel dat Veurne momenteel aan een parkeerinfarct lijdt en door tijdsnood en – of gemakzucht van ons allemaal, vermijden we de plaatsen waar we vaak moeilijk of niet kunnen parkeren. Draai deze situatie om en we hebben één van de oplossingen om de leegloop weg te werken. Parking brengt volk over de vloer en dit zorgt voor een toename van het aantal shoppers. Enerzijds betekent dit een onmiddellijke steun voor de kleine- en middelgrote ondernemingen. Anderzijds neemt het alle frustraties weg van elke bestuurder die zijn auto snel wil parkeren. Parkeerplaatsen creëren op afstand van het centrum is strategisch gezien een maatregel omdat het ideaal is om nabijgelegen stadsgedeelten te ontlasten. (zie de aangrenzende straten van het winkelcentrum die voor een hele dag door school- en administratief personeel bezet worden.) Hiermee zouden er meer parkeerplaatsen vrijkomen in het centrum. In plaats van op sommige locaties dus appartementen te plaatsen, zou men er beter parkeerplaatsen creëren, ook al brengen appartementen veel meer geld op. We moeten op lange termijn beginnen nadenken!