De weg naar de toekomst
Voor info: 058 31 59 93

Senioren

Gelukkige senioren in een aangepaste stadDe senioren blijven nu langer jong en daarom is het BELANGRIJK dat de bestaande dienstverlening naar de senioren toe verder wordt uitgebreid. Een belangrijk punt hierin is het beter INFORMEREN van de senioren.

Om de senioren een BETERE MOBILITEIT aan te bieden stellen wij voor om een betere busverbinding te realiseren, maar ook onderhouden en veilige fietspaden/voetpaden zijn onontbeerlijk voor een betere mobiliteit.  Hier en daar een bankje om te rusten bij het fietsen zou zeker op zijn plaats staan.

Tevens dient een betere overgang gerealiseerd te worden van ‘ZELFSTANDIG WONEN’ naar ‘BEGELEID WONEN’. Daarbij dient het aanbod aan serviceflats uitgebreid te worden, met RESPECT voor de eigenheid van ONZE senioren in hun gebruiken en verlangens. Dit RESPECT kunnen we in eer houden door er voor te zorgen dat senioren die een huis of flat huren een huisdier mogen houden als huisvriend.

Daarenboven willen wij ONZE senioren meer INSPRAAK geven, want de ERVARING van ONZE senioren is zeker een MEERWAARDE voor onze gemeenschap.