De weg naar de toekomst
Voor info: 058 31 59 93

Veurne, duurzame gemeente … of niet?

Onze leefomgevingIn het kader van onze eerste nationale actiedag van zaterdag 24 september 2011,  willen wij het met u hebben over onze leefomgeving, afvalwerking, energieverbruik en overstelpen wij u met vele tips hoe u jaarlijks honderden euro’s kunt sparen op uw energierekening.  Het is goed voor uw portemonnee, voor ons leefmilieu en voor onze kinderen…
Aan plat opportunisme doen wij niet mee en daarom durven wij ook tegen de stroom in zwemmen.  U mag uiteraard steeds reageren, akkoord of niet akkoord (zie onderaan artikel).
De bijna 100 tips om vele centen te besparen kunt u op het einde van dit artikel downloaden.

Duurzame gemeente

Onze ecologische afdrukOnze ecologische voetafdruk is heel groot. Veel te groot eigenlijk. We verbruiken meer energie en voedselbronnen dan de aarde kan aanmaken waardoor we op de duur onze aarde zelf verbruiken. Dat deze situatie niet kan blijven duren spreekt voor zich. Er zijn slechts 2 mogelijkheden om dit tegen te gaan: enerzijds hernieuwbare energie gebruiken of/en anderzijds ons energiegebruik verminderen. Bent u , beste lezer, al eens nagegaan hoe groot uw ecologische afdruk eigenlijk is?
Dat kan via de volgende website: www.wwf.be  , u zal verstelt staan!

Er zijn reeds vele pagina’s volgeschreven over duurzame energie, de zin en onzin ervan, de voordelen en nadelen ervan enz. Velen wijzen met een beschuldigende vinger naar de politiek die, aldus de beschuldigingen, niets doet om dit probleem op te lossen maar … zijn we niet allemaal een beetje schuldig aan de overconsumptie van onze planeet, rijden we niet allemaal een beetje te veel met de wagen, verbruiken we niet allemaal te veel water, vlees enz. ?

VIA wil alvast niet bij de pakken blijven zitten en formuleert hier, heel gedurfd, haar visie om van Veurne terug een duurzame gemeente te maken.

Afvalbeleid

Hert chaotische containerparkSorteren en recycleren is belangrijk. Daar bestaat geen twijfel over dus moet het lokaal beleid (stadsbestuur) alles in het werk stellen om dit aan te moedigen.
Groenafval MOET gratis zijn voor de Veurnaars. Bloemen en groen zijn niet alleen mooi maar zorgen voor evenwicht in de natuur.
Bomen, planten en bloemen zijn belangrijk en zorgen er onder meer voor dat veel water wordt opgenomen, minder kans dus op overstromingen, meer mogelijkheden ook voor dieren en vogels om een schuilplaats te vinden.
Indertijd werd een compostfabriek geplaatst in Boezinge, onder voorbehoud dat alle gemeenten zoveel mogelijk groenafval zouden aanvoeren om de fabriek rendabel te houden. Door nu het groenafval te belasten wanneer het wordt aangevoerd op het containerpark, ontstaan verschillende problemen: heel wat inwoners verwijderen hun hagen en vervangen die door panelen, het sluikstorten neemt terug toe en … de compostfabriek krijgt geen groenafval meer.

Onze visie: groenafval aanleveren op het containerpark moet gratis blijven!

Sluitstorten neemt weer toeOm onze omgeving leefbaar te houden is het ook belangrijk dat er gesorteerd en gerecycleerd wordt. Door het chaotisch ingerichte containerpark verdwijnt heel veel afval weer in grijze vuilzakken. Waar de Veurnaars vroeger kampioen waren in het recycleren van afval, moeten we nu met lede ogen toezien dat, door het dure afvalbeleid, het sorteren is verdwenen en het sluikstorten ernstig toeneemt. Geen verstandige keuze dus van de huidige CD&V meerderheid.

Onze visie: dat iemand die een volle aanhanger met steenafval komt brengen, een bijdrage betaalt lijkt ons normaal (een container kost heel wat meer) maar het aanleveren van kleine hoeveelheden moet weer gratis worden.

Windenergie

WindenergieHet klinkt heel leuk: gratis energie zonder Co² uitstoot maar is windenergie wel zo milieuvriendelijk?
We hebben de laatste jaren ook gemerkt dat er 2 kampen zijn. Zij die worden geconfronteerd met windmolens op enkele honderden meter van hun woning en zij die er geen last van hebben en door de propaganda van de windmolenproducenten worden wijsgemaakt dat ‘gratis’ windenergie de oplossing zou zijn.

Studies tonen echter aan dat een windmolen pas elektriciteit opwekt vanaf 4 beaufort en zijn maximaal rendement levert rond de 6 beaufort maar … zo hard waait het in Veurne zelden!
Daar komt nog bij dat, voor het maken van de sterke permanente magneten in windmolens, zogenaamde ‘zeldzame aarden’ nodig zijn. Het ontginnen van deze aarden (zoals neodymium) gaat ook gepaard met ernstige milieuvervuiling (lees bijvoorbeeld dit opiniestukje van prof. Koen Binnemans). Deze ‘milieuvriendelijke’ oplossing lijkt dus niet zo’n goede keuze te zijn. Dat we momenteel windmolens als paddenstoelen uit de grond zien schieten heeft gewoon met de groencertificaten te maken. Elke windmolen brengt de eigenaar heel wat geld op dank zij dit subsidiesysteem. Binnenkort betaalt elke Veurns gezin trouwens € 130,- per jaar extra om deze geldstroom in stand te houden. Voor ons is dit in elk geval de verkeerde keuze, zeker wanneer we weten dat we met alle windmolens samen nog niet één procent van onze totale energiebehoefte kunnen opwekken … als het stevig genoeg waait.

Onze visie: alvast geen dure nutteloze windmolens in onze streek.

Zonnepanelen

ZonnepanelenDit lijkt alvast de beste keuze: weinig landschapsvervuiling en als eigenaar hebt u snel die investering terug. Iets te snel blijkbaar want door het subsidiesysteem van de Vlaamse overheid moet iedereen nu ook meebetalen, of u nu zonnepanelen hebt of niet. Voor Veurne komt dit neer op jaarlijks zo’n € 70 per gezin. Niet zo leuk voor wie geen zonnepanelen heeft terwijl zij die er wel hebben, onterecht met de vinger worden gewezen.

Daar komt bij dat we momenteel nog niet weten hoe en door wie de ooit-versleten zonnecellen zullen gerecycleerd worden. Misschien zitten de eigenaars van zonnepanelen binnen 20 jaar met een kleine financiële kater. Erg milieubelastend zijn zonnecellen gelukkig niet (gemaakt van silicium, het meest voorkomende element op aarde) en moest het elektriciteitsnet erop voorzien zijn is dit met stip de beste keuze.
Maar we zijn niet akkoord dat iedereen hieraan moet meebetalen, wie betaalt moet toch ook kunnen delen in de opbrengsten? Wie huurt, financieel niet krachtig genoeg is of gewoon zijn dak niet wil ontsieren wordt met dit subsidiesysteem financieel gestraft.

Onze visie: PRO maar we vinden het wel geen solidair systeem en zitten ook wat met een wrang gevoel dat er regels zijn over de kleur van dakpannen maar niet over de kleur en vorm van zonnepanelen.

 

Onze conclusie en algemene visie:

Groene energie is momenteel een hot item. We worden met allerlei slogans overrompeld zoals ‘Red de planeet”, “Denk aan uw kinderen” enz. Stuk voor stuk goeie slogans maar we hebben de indruk dat deze slogans eerder bevorderlijk zijn voor sommige portemonnees dan dat ze een oplossing bieden voor het energieprobleem.

Als lokale partij zullen wij de wereld niet kunnen veranderen maar we willen wel ons steentje bijdragen tot een beter milieu en u daarbij helpen.
Als u bijvoorbeeld bedenkt dat we al € 130 per jaar extra moeten betalen om amper één procentje groene energie te produceren mogen we er niet aan denken wat 20% ‘groene energie’ ooit zal kosten.
Als u deze cijfers hoort kan men toch niet meer spreken van verstandig beleid. Zou men niet beter ook wat meer aandacht schenken om eenvoudig het energieverbruik te verminderen?

Dat willen wij onze medeburgers meegeven: iedereen kan gemakkelijk 10% of meer energie besparen! Kosteloos.., integendeel zelfs: het bespaart u jaarlijks vele honderden euro’s! Via meer dan 90 eenvoudige tips of kleine wijzigingen in uw huis kan u nu al meewerken aan een betere toekomst voor uw kinderen. Verstandig beleid kan eenvoudig zijn!

Klik hier om meer dan 90 tips te lezen hoe u geld en leefmilieu kan sparen